زندگی شبانه پاریس با دوران Covid-19 سازگار است

[ad_1]

صادره به تاریخ، صادره در تاریخ، تاریخ صدور:

بعد از اینکه کلوپ های شبانه سرانجام در فرانسه بازگشایی شدند ، ما بر روی احیای زندگی شبانه پاریس با Covid-19 تمرکز می کنیم. از آنجا که ویروس کرونا هنوز در گردش است ، عصرها باید بدون Covid حتی قبل از رسیدن به زمین رقص ثابت شوند و صندلی های داخلی به ظرفیت 75 درصدی محدود می شوند. اما پاریسی ها راه های دیگری برای مهمانی یافتند. از جمله کسانی که به شکست بلوز همه گیر کمک کردند ، عمل درگ به سبک کاباره Très Mixity بود که از پنجره های ساختمان مونمارتر یک نمایش شبانه ترتیب داد. ما به استقبال آنها رفتیم.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید